Jdi na obsah Jdi na menu
 


JailBreak (JB)

16. 3. 2012

  O čem je vlastně Jailbreak mód? Hráči sou rozděleni do dvou týmu, přičemž jsou Counter Terrorist (CT) bráni jako Dozorci a Terrorist jako Vězňové. Na začátku každého kola si jeden z Dozorců veme Simona, což je "šéf" pro dané kolo. V tomhle kole dává Simon příkazy Vězňům. Když nějaký Věžeň neuposlechne rozkaz nebo ho udělá špatně, má právo ho Dozorce či Simon zabít. Vězni můžou v průběhu kola dělat vzpoury. Simon s Vězni vymýšlí a hraje různé soutěže nebo hry.

nějaké ty pravidla:

 

Povinnosti CT (Dozorci)

  1.  Zákaz FreeKillů (musí být důvod k zabití Vězňů)-za multi freekill se na serverech banuje
  2.  Na začátku kola si dozorce musí vzít Simona-zase... no simon = BAN
  3.  Povinností dozorce je mít funkční mikrofón!
  4.  Pokud Simon umře, musí ho nahradit jiný dozorce. Dále se ruší všechny jeho aktuální rozkazy a Vězni mohou v tu chvíli dělat co chtějí
  5.  Povinnost otevřít cely do 1 minuty od začátku kola
  6.  Simon nesmí dát Volný Den pro všechny, jestliže byl nedávno
  7.  FD může dávat jen Simon, ale to jen jestli je k tomu důvod (FK, soutěže, ...)! Bezdůvodný FD je zakázaný!
  8.  Dozorci musí poslouchat Simona (nesmí se dávat příkazy jako: napiš si kill, jdi tam a nech se zabit, nesmíš se bránit)
  9.  Dozorci musí hlídat Simona (nacházet se v jeho těsné blízkosti), pokud Simon neřekne jinak
10.  Všechny CT tlačítka (na otevření cel, atrakcí, atp) smí používat pouze Simon!
11.  Dozorci musí poslechnout a respektovat poslední přání Vězně
12.  Dozorci smí zabíjet za: Neuposlechnutí rozkazu; zbraň v ruce; hození granátu jakéhokoli druhu; chození do šachty a míst kde se nalézá zbraň nebo CT prostoru; napadení nebo zabití Dozorce
13.  CT prostor jsou místa určená Dozorcům (zbrojnice, rampy, plošiny a místa kde se nalézají CT tlačítka)
14.  CT smí zabíjet za nebezpečné přiblížení Vězně k Dozorci, lze to chápat jako pokus o napadení
15.  Zákaz přehazování zbraní ve zbrojnici, je povinností vzít si maximálně jednu a ostatní nechat ležet
16.  Při Poslední reakci zabíjí pouze Simon!
17.  Dozorci smí zabít AFK až 5 sekund po zadání rozkazu Simonem. Hráč má do té doby čas se vrátit. Pokud i po 5 sekundách nesplní daný rozkaz AFK hráč, má Dozorce právo ho zabít
18.  Mrtví Dozorci nesmí radit a prozrazovat polohu živých hráčů
19.  Zákaz spolupráce s Vězni
20.  Dozorci smí zabít T, když sebere zbraň, i kdyby ji odhodil. Výjimku tvoří, že mu spadne do ruky z mrtvého CT/T a nebo, že mu jí někdo hodí. CT může říct T, aby ji odhodil do X sekund...
22.  Dozorci nesmí zakázat koupit Vězňům jakoukoliv věc (Zvon, sekeru, mačetu, …)
23.  Když Simon přikáže jít do klece, má za povinnost upřesnit jestli do vnitřní nebo venkovní (je-li jich na mapě více). Jestli řekne k zadní stěně, tak ať upřesní v kleci
24.  Dozorci nesmí bezdůvodně házet granáty (HE, Smoke, Flash) k vězňům.  Výjimka je jen tehdy, pokud je vzpoura.
25. Hození nože je bráno jako napadení CT.

 

Pravidla pro T (Vězni)

  1.  Vězni musí poslouchat Simona, za neuposlechnutí můžou být zabiti
  2.  Pokud se Vězni nechtějí účastnit vzpoury, musí co nejrychleji doběhnout do klece
  3.  Vězni mají právo mít jednou za mapu Volný Den
  4.  Při Boxu se nesmí využívat střelné zbraně proti vlastním hráčům (ani HE)
  5.  Živí Vězni nesmí radit a prozrazovat kdo má zbraň
  6.  Mrtví Vězni nesmí radit a prozrazovat polohu živých hráčů
  7.  Zákaz spolupráce s Dozorci
  8.  Teroristi si nesmí dávat vzájemný TA/TK, pokud to nepovolí Simon
  9.  Vězni by neměli používat CT tlačítka a ani se nacházet v CT zóně, pokud nechtějí být zabiti

 

nějaké ty hry:

 

HRY

Hra na Simona

-   Ve větě musí být jasně řečeno, že se Simon hraje nebo bude hrát. (Hrajeme na Simona, Zahrajeme si Simona)
-   T musí poslouchat Simona při hře Simon jen tehdy, když na začátku rozkazu zazní: "Simon říká.."

Př:

Simon říká skočte a čupněte si - správně.
     Simon říká skočte ..... .... .... .... a čupněte si - špatně.
 

Simon se SMÍ kombinovat s reakcemi typem : "Simon říká poslední reakce skok". Pokud Simon řekne při hře Simon pouze :"Poslední reakce skok", tak kill ty, co skočili-neřekl to Simon.
Simon se ukončuje slovy : "Simon říká konec Simona" nebo "Simon ukončuje Simona".
Pokud chcete přejmenovat Simona vícekrát musí vždy zaznít "Jméno" říká, že se přejmenovává na "Jméno2": Př: Simon říká, že se přejmenovává na Batmana. Batman říká, že se přejmenovává na Barbie".   Nesmí to vypadat tímto způsobem: Simon říká, že se přejmenovává na Batmana(správně). Batman se přejmenovává na Barbie (špatně). 
Jestli chce, aby v průběhu Simona platily jeho dřívější rozkazy, Simon musí říct :"Simon říká, všechny příkazy a zákazy platí". Pokud chce, aby po ukončení Simona platily jeho rozkazy stačí už říct:"Všechny příkazy a zákazy platí."(nebo podobným způsobem to oznámit)

Reakce


Hra se nemusí začínat ani ukončovat. Může se říct kdykoliv v průběhu kola.  Platí rozkazy z minula! Pokud byl předtím rozkaz: Zakazuji čupět, boxovat, bgripovat, skákat a řeknete poslední reakce skok, někdo se skrčí tak máte právo ho zabít, protože vykonal jiný rozkaz. Tohle platí i u První reakce. Když Simon řekne "První reakce skok", má právo zabít všechny, co skočili.

První reakce

Při první reakci se zabijí pouze jeden vězeň, a to ten, který vykoná daný rozkaz první.
Př: Máme tu hráče Dumbass a Asshole. Simon řekne: První reakce skok. Dumbass vyskočí a Asshole zůstane na místě. Jelikož to je první reakce. Tak zabijeme Dumbasse, protože vyskočil první. Asshole nemá povinnost vyskočit. 
Něco jiného je, když Simon zakáže skákat a dá první reakci na skok. Poté smí zabít všechny kteří skočili!

Poslední reakce


Při poslední reakci se zabijí jen jeden vězeň, a to ten, který vykoná daný rozkaz poslední.
Př. Náš oblíbený hráč Dumbass a Asshole. Simon řekne: Poslední reakce skrčit se. Dumbass se zareaguje první a skrčí se, Asshole se skrčí až po něm, tím pádem dostane kill Asshole, protože příkaz vykonal později.
Věci jako poslední redakce, erekce neexistují a budou rovnou banovány!

Otázky


Simon naznačí, že se budou hrát otázky. Příkazy z minulých her pořád platí.
Simon zadá otázku. Kdo první odpoví z Vězňů na otázku, tak se bude dále řídit podle instrukcí Simona. Neexistuje, že po zodpovězení otázky Simon zabije vězně kvůli tomu, že byl první. Jestli chce učinit tímto způsobem, musí říct už před zadáním otázky, že kdo první odpoví má kill! 
Odpověď musí být vždy správně napsána! Takže např. hlavní město USA je Washington DC a ne vosinktn, vashington, Vosinktn di si atp..

Box

Při boxu nesmí Vězeň zabíjet zbraní ostatní Vězně ani granátem! (Pokud neřekne Simon jinak)
Simon nesmí zakázat vězňům koupit věci z shopu!
Zákaz dobíjení HP

Přestřelka


Teroristi musí hledat, nesmí kempit. CT kempit smí.
Zákaz užití jíné zbraně než je v nabídce (brát si zbraň ve zbrojnici)
Zákaz doplňování HP.

Hra na schovávanou


Bachaři otevřou Vězňům cely a pustí mód. Dozorci zabíjí vězně na potkání, nesmí kempit!
Vězni si nesmí vzít zbraň.

Talent

Simon si postaví Vězně na nějaké místo a postupně budou předvádět svůj talent na pódiu, které se nachází jen na některých mapách. Výkon vězňů hodnotí tým dozorců určený Simonem.

Fotbal

Týmy Simon rozdělí do dvou skupin a postaví na nějaké místo. Po daném signálu (výstřel, slovo) začnou hrát. Na kolik gólů se hraje určuje Simon.

Sprej

Simon vybere určitou stěnu (nejlíp vysokou a rovnou), kde mají vězni nasprejovat své loga. Simon si určí, jestli chce sprej co nejvýš či nejníže (na zemi neplatí).

Jánošík 

Jeden vězeň si čupne na místo určité Simonem. Ostatní ho budou přeskakovat. Jestli nějaký vězeň o něj zavadí - KILL bez ohledu na to, jestli Věžně nakonec přeskočí

Simon může dát nějakou vlastní hru, ale musí mít logiku! 
Admin může kdykoliv takovou hru zakázat!

 

 

 

Volný Den
CT nesmí žadným způsobem dávat rozkazy teroristům!
CT můžou zabít Teroristy, pokud vejdou celým objemem do CT zóny.
CT zóna - místa určená Dozorcům (zbrojnice,  rampy, plošiny a místa kde se nalézají CT tlačítka)
CT nesmí T zakázat otevírat dveře.
První kolo na mapě je Volný Den po celou dobu kola.
Pokud se hráč s Volným Dnem nějakým způsobem zapojí do hry ostatních vězňů, tak v tu chvíli ztrácí Volný Den a musí poslouchat Simona jako ostatní!

 

Poslední přání

Terorista si musí vybrat přání do 10 sekund, poté ho může CT zabít. 
Vězeň si je povinen vybrat pp z tabulky.
Povinností CT není jít s Teroristou no zoom duel. Může, ale nemusí.
Při duelu se nesmí doplňovat HP!
CT nesmí Vězni přikázat, jaké si má zvolit přání.
Zákaz blokovat!

Příkaz nebo zákaz ruší jiný příkaz nebo zákaz, pokud si odporují. Př: Zakazuji skákat. Poslední reakce skok(musíte skočit), poté platí zase zákaz skákání. Pokud řekne: Zakazuji skákat. Vyskočte na támhletu lavičku. Tak na ni smíte vyskočit, ale poté znova platí zákaz skákání!

Příkaz a zákaz se bere jako jedna a ta samá věc! Pokud Simon řekne pouze: „Zakazuji skákat“, tak se to bere jako „Přikazuji Vám neskákat“. Při nesplnění rozkazu má Dozorce/Simon právo Vás zabít, pokud Simon neřekne jinak..

Admin má právo kdykoliv zasáhnout a zrušit/omezit/zakázat příkazy Simona!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

CS:GO JailBreak server

(Martin, 31. 10. 2019 20:09)

Ahoj, pokud máte zájem tento herní portál https://www.funplay.pro/ nabízí luxusně propracované JailBreak servery :)

https://www.funplay.pro/servers/server-r11/
JailBreak #1 - 82.208.17.105:27679

https://www.funplay.pro/servers/server-r12/
JailBreak #2 - 82.208.17.102:27654

???

(Filip-KoolimanCz, 20. 10. 2012 22:36)

Hele, chtěl bych se zeptat. Mohou mít různý servery jiný pravidla ???

Re: ???

(autor, 30. 11. 2012 18:43)

Pravidla si určují majitelé či admini.
Toto je jen orientační výpis.

Re: ???

(autor, 18. 8. 2014 12:01)

Všeobecně na většině serverů CZ/SK tato pravidla platí, akorát třeba hry můžou mít změněné názvy, ale někteří hráči některá pravidla vůbec neznají a když jsi šikovný a dokážeš to adminovi, můžeš z toho vykouzlit klidně ban za FK (pro něho samozřejmě).

Re: Re: ???

(mam prozbu, 2. 5. 2015 13:11)

když jsem simon jak mužu dat volný den nebo mod?

Otázka :D

(Kuba, 20. 8. 2014 17:00)

Jak si mám vzít simona ?

Díky

(PRO GAMER, 15. 8. 2014 15:39)

Díky naučil jsem se to moc díky vím co dělat :) :):) :) :) :)

Re: Díky

(autor (jsem trochu zmatený :D), 18. 8. 2014 11:59)

Nz :D